Dostawa i płatność

  1. DOSTAWA
  1. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Kupującego Produktu lub sposobu dostarczenia Produktu oraz od wartości i wielkości Zamówienia.
  2. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktów przez Kupującego w trakcie składania przez niego Zamówienia.

Koszty dostawy Zamówienia ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca na stronie Serwisu wskaże inaczej.

  • Produkty fizyczne

Dostawca Produktu fizycznego realizowana jest w Dniach roboczych poprzez wysyłkę na adres pocztowy podany przez Kupującego w formularzu Dane płatności. Dostawa produktu fizycznego jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu fizycznego, w tym opłata za transport, dostarczenie oraz usługi pocztowe są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

Sposoby dostawy Produktu fizycznego:

  • Przesyłka do paczkomatu

Dostawa Produktu fizycznego dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Produkty elektroniczne

Dostawa Produktu elektronicznego realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na ściągnięcie Produktu. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty. Dostawa zamówionego Produktu o charakterze treści cyfrowej odbywa się nieodpłatnie.

  • Warsztaty

Realizacja warsztatów odbywa się zgodnie z opisem umieszczonym przy opisie Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. PŁATNOŚĆ

Możliwe sposoby płatności:

  • tradycyjny przelew bankowy

Przy dokonywaniu przelewu Kupujący powinien użyć numer Zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie na podstawie tradycyjnego przelewu bankowego zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Kupującego tradycyjnego przelewu bankowego, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.